ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP SAMOCHODU DOSTAWCZEGO

Przedmiotem zapytania ofertowego jest dostawa samochodu dostawczego według podanej specyfikacji:

Specyfikacja warunków zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia, kryteria oceny ofert, termin ich składania, informacje o wykluczeniach, informacje o unieważnieniu postępowania, informacje o akceptowalnych formach składania ofert, informacje o terminie realizacji zamówienia, przyczyny odrzucenia ofert, skutki złożenia ofert po terminie, dodatkowe wymagania oraz inne istotne elementy jakie musi spełniać przedkładana przez potencjalnego dostawcę oferta, znajdują się w załączonym do niniejszego zapytania dokumencie "Załącznik nr 1. Zapytanie ofertowe".

Ofertę należy składać wyłącznie na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania: "Załącznik nr 2. Formularz oferty".

Łącznie z ofertą, należy złożyć podpisany dokument, stanowiący załącznik do niniejszego zapytania: "Załącznik nr 3. Oświadczenie o braku powiązań"

Oferty należy składać zgodnie z formułą opisaną w Załączniku nr 1 do niniejszego zapytania, na adres korespondencyjny Zamawiającego:

 

COOTEK Jolanta Mieszkowska

87-890 Lubraniec

Lubraniec Parcele 59

Informacje dodatkowe

Nazwa instytucji zamawiającej:  COOTEK Jolanta Mieszkowska

Data zamieszczenia: 2021.11.18

Data składania ofert: 2021.11.26  godz. 900

Województwo: kujawsko-pomorskie

Powiat: włocławski

Gmina: Lubraniec

Miejscowość: Lubraniec Parcele

 

Załączniki:

Załącznik nr 1. Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 2. Formularz oferty
Załącznik nr 3. Oświadczenie o braku powiązań

Wynik